Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
hausofabsurd
3478 fc27
Karma
Reposted fromelentarie elentarie
hausofabsurd
4359 863c 500
Reposted fromasphantix asphantix viacrazypolish crazypolish
hausofabsurd
4898 0d04 500
Reposted fromSupremeNav SupremeNav viaenisha enisha
hausofabsurd
4258 50e6
Reposted fromthephilosopher thephilosopher
hausofabsurd
Reposted fromnaich naich
hausofabsurd
To z myślnikami to byłem niegdysiejszy "ja". Wybacz, że pozostawiam wiele niejasności. Nie traktuj tego jako atak, pisemny język pozbawiony jest niestety tego kontaktu, który umożliwiłby sposób zrozumienia głupkowatych ironii i przybliżyłby do zrozumienia drugiej strony.

PS. Właśnie problem pojawia się wtedy, gdy wmówimy sobie, że "czegoś nie możemy" - to ta wcześniej repostowana klęska, czyli rezygnacja.
hausofabsurd
Po protu dzielę się obrazkami, które w swej esencji przekazują równie głęboką treść. Tyle, że bez słów - ażeby wyglądało na przemyślenia masohistyczno-emocjonalnie-rozdartego-jedynie-w-swoim-rodzaju-introwertyka. Mój obrazek oferuje dowolnie głębokie cytaty wymyślone podczas porannej toalety do interpretacji własnej, włączając rasistowskie żarty o Żydach, tanie komplementy o pachnących niczym najświeższa rosa (lub też jak wiosenny odświeżacz powietrza Aril z biedry) włosach o dowolnej lokalizacji, a nawet domniemanych powiązaniach Grzegorza Brauna z gruzińską mafią i romansem z mamą Madzi. Zatem liczę na liczne reposty.
hausofabsurd
hausofabsurd
Kurwa, głupich porównań użyliśmy - zresztą  jak na takich znawców prawa, jak my, przystało.
Nie wiedziałem, że darowizna to też umowa - dziwna ta terminologia…
A wystarczyło użyć tylko prostego "chujnia z grzybnią" (zamiennie "słoik dzisiaj zastanych przeze mnie spleśniałych ogórków kiszonych pozostawionych przez Czarka wśród butelek do wyniesienia dla Pana z sortowni szkła najprawdopodobniej") i po sprawie. :)
hausofabsurd
Nie do końca, gdyż to umowa między Tobą a spadkobiercą lub spadkobiercami. Tyle, że data jej realizacji jest po Twojej śmierci. Nie ma umowy jednostronnej. Z definicji jest to porozumienie dwóch lub więcej stron.
Są za to puste słowa, które nie zostały dotrzymane.
Emaho!
hausofabsurd
Bo nie chcesz odpuścić.
hausofabsurd
Podziwiam. Mi by chyba zajęło właśnie rok, by przebić się do końca Twej zupy. xD
hausofabsurd
7714 a9b5 500
Reposted byberrydragonspinatlasagne
hausofabsurd
7401 8495
Reposted fromthephilosopher thephilosopher
hausofabsurd
Wydało się, że wymieniłeś powyższe według hierarchii wartości, a nie częstości występowania. xD
hausofabsurd
hausofabsurd
Też się kiedyś nad tym zastanawiałem, ale odpowiedź na to pytanie wydaje mi się nadzwyczaj prosta.
Jak można "pogodzić się z odpowiedzią"? Rozumiem pogodzić się z prawdą, ale odpowiedź, jaką sobie wykreujesz i narzucisz, może mijać się z ze stanem faktycznym, a okłamywać się wewnętrznie (świadomie lub nie) to strzał w kolano.
hausofabsurd
Chodziło mi raczej o to, czy zdajesz sobie sprawę, czemu uważasz, iż nie ma dla Ciebie kogoś idealnego.
hausofabsurd
Zastanawiałeś się czego jest to wynikiem?
hausofabsurd
8627 bbc1 500
Reposted bye-modalna-artgpunktschmitz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl